İstifadə qaydaları

Bu bölmə azemkaryera.az saytının hüquqi məsuliyyətlərini özündə ehtiva etdirir. Xahiş edirik, saytı istifadə etməzdən əvvəl aşağıdakı yazıları diqqətlə oxuyun.
Əgər aşağıdakı şərtləri qismən 
və ya tamamilə qəbul etmirsinizsə, www.azemkaryera.az saytından hər hansı məqsədlə istifadə etməyin.

Azem Karyera bu səhifədə göstərilmiş ümumi şərtləri istənilən zaman və istənilən şəkildə dəyişdirmə hüququna malikdir. www.azemkaryera.az saytını ziyarət
etdiyiniz zaman bu səhifəni də
ziyarət etməlisiniz. Buna görə də www.azemkaryera.az saytını ziyarət etdiyiniz zaman bu səhifəni də ziyarət etmiş sayılırsınız.

 

Köçürmə

Kommersiya məqsədli olmamaq şərtilə sadəcə özünüz tərəfdən bir dəfə azemkaryera.az saytındakı məlumatların köçürülməsinə icazə verilir.

Saytda istifadə olunmuş bütün yazı, logo, qrafik və digər məlumatların bütün hüquqları azemkaryera.az saytına məxsusdur. İcazəsiz istifadə oluna bilməz.

Bütün hüquqlar azemkaryera.az saytına məxsusdur.

İstifadə
Bu sayt hamı tərəfindən istifadə oluna bilər. Yalnız aşağıdakı hallarda Azem Karyera saytın istifadəsinə müvəqqəti və ya daimi olaraq məhdudiyyət tətbiq edə bilər:
- Səhv, əksik, aldadıcı məlumat və ya uyğunsuz şəkil olan CV-nin sayta qeyd edilməsi halında
- Keçmişdə olmayan məlumatların, şəxsi müraciətlərin, reklam, üzvlük, satış məqsədli məlumatların sayta əlavə edilməsi halında
- Digər bir şəxs və ya şirkət tərəfindən elan edilmiş hər cür məlumat, şəkil və ya logonun silinməsi, təhrif edilməsi və ya dəyişdirilməsi halında

İnternet sayt təhlükəsizlik qaydaları

Göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına qismən və ya tamamilə riayət edilmədiyi təqdirdə, bilərək və ya bilməyərək aşağıda qeyd olunanlardan hər hansı
birini edən istifadəçi, istifadəçilər
və ya şirkət şirkətlərlə bağlı azemkaryera.az saytı hüquqlara malikdir
- İstifadəçilərin digərlərinin CV məlumatlarını əldə etmə cəhdləri və ya saytın ümumi təhlükəsizliyinə zərər verə biləcək bütün birbaşa və ya dolayı fəaliyyətlər
- Saytda istifadə olunan proqramlaşdırma işinə mane olacaq bütün birbaşa və ya dolayı fəaliyyətlər
- Virus vasitəsilə saytın fəaliyyətinə mane olma
- Saytın ümumi qaydalarına uyğun olmayan hər cür elektron poçtun yollanması və ya kilidlənməsini təmin etmək məqsədilə eyni vaxtda olduqca çox şirkət və ya  
şəxsi elektron poçtun yollanması


Azemkaryera.az saytının məsuliyyəti

Azemkaryera.az saytda qeyd olunan şirkət və ya namizəd haqqında məlumatların tərkibindən məsul tutula bilməz. Bu saytda yerləşdirilən məlumatlar ilə
əlaqədar bütün risklər istifadəçilərə aiddir.

Sayt üzərində əvvəlcədən hər hansı xəbərdarlıq etmədən, istədiyi dəyişiklikləri etmə haqqı bilavasitə Azem Karyeraya aiddir.

İstifadəçi CV-də yerləşdirilmiş bütün məlumatlara görə məsuliyyət daşıyır.

İş elanı yerləşdirmiş şirkətlə öz vasitəsilə əlaqə saxlamış namizəd bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürmüş sayılır.

Azem Karyera CV-nizə aid olan bütün məlumatları öz marketinq fəaliyyətləri məqsədilə istifadə etmək haqqına sahibdir.

Azemkaryera.az saytını seçərək bizə göstərdiyiniz etimad üçün təşəkkür edirik!
Yüklənir